ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ при работе с учащимися на геологических объктах